HAKKIMIZDA
HAKKIMIZDA

1992’de Hedef Basın Yayın Filmcilik Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi olarak Ankara da kurulmuş olup, 1993‘de Hedef Radyo logosuyla RADYOMUZ yayın hayatına başlamıştır. Neden bir radyo sorusuna verilebilecek en güzel cevap kuşkusuz iletişimin önemidir. Bu bağlamda iletişim kavramını tanımlamak ve bazı tespitler yapmak gerekiyor.

 İletişim kavramı farklı şekillerde tanımlanabilir: 
“İletişim, anlamı paylaşarak ortak hale getirme sürecidir. Anlam ise, duygusal ve düşünsel planda ortak amaçlar üzerinde yoğunlaşmanın ürünüdür. İnsan davranışlarını değiştirmek amacıyla, her türlü kavram ve sembolü iletme sürecide
diyebiliriz bu ilişkiye… Radyo Hedef de bu paylaşımın kendine verdiği misyonu aktif yayınlarıyla yerine getirmeye çalışıyor. İletişim unsurlarını kullanırken tek sesliliğe değil de çok sesli bir yayın ilkesine, alışılmış müzik yayınlarının dışına çıkarak sosyal ve toplumsal olayların kültürel etkinliklerin önemine dikkat çekiyor. Radyo Hedef iletişim sürecinde kurumsal varlığını araç olmanın dışına çıkararak, ortak bir etkileme ve etkilenme haline dönüştürüyor. “Genel anlamda bu sürece, insan davranışlarını değiştirmek, haberleşme ağı kurmak, kişiler ve gruplar arası ilişkileri geliştirmek, milli ve manevi değerleri canlı tutmakta
diyebiliriz. Peki iletişimin sağlıklı olarak gerçekleşmesi için hangi öğelere ihtiyaç
duyarız. Bu öğeleri de kaynak, mesaj, kanal, ve alıcı olmak üzere gruplandırmak
mümkün.
Kaynak, başkasıyla paylaşacak bir fikre ya da bilgiye, habere, duyguya, tutum veya
beceriye sahip olmak demektir . Bir radyo için yapımcı programcı önemli bir
kaynaktır. Radyomuz programcıları yayın alanını aşmış daha büyük kitlelere
ulaşabilmişlerdir. 24 saatlik yayın akışında en çok canlı yayınlara yer veren bir radyo
olmakta şüphesiz sorumlulukları da artmıştır. Hedef Radyo Teknik donanımı
ekipmanları ve yayın sistemleri ile her zaman en iyi olma yolunda adımlar atıyor.
Bütün bu çabalarını dinlenme oranlarındaki periyodik artışla Sosyal
organizasyonlardaki dinleyici katılımıyla açıklamak mümkün.
Çeşitli zamanlarda düzenlenen yarışmalar mesela bir ağaç dikme kampanyası vs….
ve geniş katılımlı diğer aktiviteler sadece komünikasyon unsuru olmanın ötesinde, bir
olma birlikte olma ve en önemlisi toplumla kendini ifade eden bir radyo olma endişesi
radyomuzu bugünlere taşıdı. Ostim Organize Sanayii İşadamları Derneği Hedef
Radyoyu 2004 yılında YILIN YEREL radyosu seçerek ödüllendirdi.
Dernek ve vakıfların, Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarına Hedef Radyo her
zaman destek verdi. Faaliyetleri duyuruldu organizasyonlarına maddi ve manevi katkı
sağlandı. Yıllardır özürlü ve engelli vatandaşlarımızın kendilerini ifade edebilmeleri
için bir program tahsis edildi.
Değişen dünyada kitle iletişim araçları her geçen gün hayatımızı farkı biçimlerde
etkilemeye ve değiştirmeye devam ediyor. Bu etki hayatımızın içinde yer alan her
alanda meydana geliyor, doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz çeşitli etkilere
neden olabiliyor. Bu etkileri çocuklar, gençler, yetişkinler üzerinde görebiliyoruz.
Kitle iletişim araçlarını Basın, Sinema-Tiyatro, Radyo ve Televizyon olarak
gruplandırırsak.

Radyonun artık küçük yerleşim noktalarına kadar girmiş ve insanların yanlarında
taşıdıkları bir araç haline geldiğini biliyorsak, sorumluluğun da ne denli fazla
olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.
Hedef Radyo olmak;
ÖĞÜT VERMEK, ÇÖZÜM GETİRMEK, YÖNLENDİRMEK ELEŞTİRMEK, SORU
SORMAK, ARAŞTIRMAK, İNCELEMEK, TAHLİL ETMEK Bazen de TESELLİ
ETMEK demektir.
Özetle Hedef Radyo;
Alanında ilk olma özelliği ile birlikte, yıllardır sürdürdüğü ilkeli yayını ; insana değer
veren, insanı ön plana çıkaran, milli ve manevi duygulara hitap eden bir sesle
insanlığın her zaman yanında olduğunu hissettirmiştir.
Modern yayın ekipmanları, Modern yayın binası ve alanında uzman programcıları ile
paylaşma erdemine bilimsel edebi ve sosyal konuları da alarak ulaşmıştır
dinleyicisine.
Zengin bir kültürün izlerini damıtarak kurumsallığın ötesinde manevi bir coşkuyu da
taşımıştır. Müziğin tonlarına seçiciliği, yayın anlayışına bilgiyi, paylaşımı ve her sese
yeni bir renk diyen yaklaşımıyla, radyoculuk sorumluluğunu ticari kaygıların önüne
alarak bu ülke insanına niteliğin ve kalitenin örneklerini sunma gayretleri içerisinde
olmuştur.
Gündemi takip eden değil, gündem belirleyen yenilikleri ve ilkleri dinleyicisiyle
tanıştıran, bazen davetsiz bir misafir bazen de saatlerce kapatılmayan inatçı bir
frekans olmuştur.
Her şeyden önemlisi tercih hakkını doğrudan yana kullanmış, ihtiyaç duyulduğunda
buradayım diyebilmiş, devam edebilen, yolda kalmayan ve her günü bir öncekinden
daha iyi olan bir radyo olarak kalmıştır.
Devam eden bir serencamda atılan ok isabet ediyorsa ;
HEDEFİNİZ Doğrudur.