Yeni Sitemiz Yayında!

Modernizm bireye aşırıvurgu yaptı; onun iyibirey(sel)leşmesine katkısağlamanın ölçüsünü kay-bettiğinden ideolojik birey-ciliğin/individualisme’inve bencilliğin önünü açtı.Bireyleşme, bağımsız kişi-liğe varma süreci iken,bireycilikbağımsızlıkkılıfı altında bireyi iç vedış faktörlerin esiri kıldı.Sonuçta, kendi çıkarların-dan başka bir şey düşün-meyen, kendini merke-ze yerleştirerek dünyayıalgılamaya çalışan bencil,kendini beğenmiş/nar-sist bireyler yetişti. Bununneden olduğu olumsuzsonuçları gören günümüzMüslümanlarından kimile-ri ise, buna karşı tepkiselbir refleks geliştirerek top-lum kavramının…